Marmur    Granit    Trawertyn    Silestone    Onyx   

Kamień jako materiał budowlany jest praktycznie gotowym produktem natury. Energia potrzebna jest wył±cznie do jego wydobycia i obróbki, a nie - jak w przypadku innych materiałów - do produkcji. Dodatkowo nie jest to proces tak energochłonny, jak produkcja. Kamień jest wydobywany w stosunkowo niewielkich kamieniołomach, bez konieczno¶ci stosowania dużych ładunków wybuchowych. Niewykorzystane odpady mog± stanowić podstawę do rekultywacji terenów pokopalnianych lub mog± zostać przetworzone do praktycznego użycia (np. w postaci konglomeratu). W pełnym cyklu wydobycia, przetworzenia i rekultywacji nic nie zostaje utracone.